Fundusze Europejskie

KONFERENCJA ONLINE 10-11 grudnia 2020 r. Szkoła Dostępna Dla Wszystkich Uczniów Przygotowanie kadr do edukacji włączającej
- wyzwania, możliwości, bariery

FORMULARZ REJESTRACYJNY

(np. nauczyciel, szkolny specjalista, dyrektor, nauczyciel akademicki, pracownik poradni psych.-ped.)
(każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym warsztacie zarówno podczas pierwszej jak i drugiej sesji)

Sesja 1: Wsparcie kompetencyjne nauczyciela:

Sesja 2: Wsparcie wdrażania edukacji włączającej:

* Pola obowiązkowe

Organizatorzy:

MEN
IBE

Współpraca:

MNiSW
MFiPR